ພິມ

ຫ້ອງພັກແລະລາຄາຫ້ອງພັກ

ປະກອບດ້ວຍ 17 ຫ້ອງທີ່ຫຼູຫຼາ( ຕຽງຄູ່/ຕຽງດ່ຽວ )ແລະອີກ 1 ຫ້ອງໃຫຍ່ທີ່ຫຼູຫຼາ( ເປັນຫ້ອງຕຽງດ່ຽວ ) ຢູ່ບົນຊັ້ນເທິງມີຮູບລັກສະນະເປັນຮູບຕົວ L ຍັງຄວາມເປັນເອກະລັກດັ່ງເດີມແລະພ້ອມສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ທັນສະໄໝພາຍໃນຫ້ອງໃຫ້ແກ່ທ່ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ການໃຫ້ບໍລິການ ອິນເຕີເນັດ wifi ຟຼີ, ທີວີຈໍແບນຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ໃຊ້ລະບົບ
ເຄເບິນ, ຕູ້ເຢັນ ( ເຄື່ອງມິນິບາ ), ນ້ຳຮ້ອນນ້ຳເຢັນ ແລະເຄື່ອງປັບອາກາດທີ່ດີຍ້ຽມ ບວກກັບສິ່ງຂອງໃຊ້ພາຍໃນຫ້ອງ ອຳນວຍຄວາມສະດວກເຕັມຮູບແບບ ຕັ້ງໄວ້ ພາຍໃນທຸກໆຫ້ອງ.
 

 • rooms-showcase01
 • rooms-showcase02
 • rooms-showcase03
 • rooms-showcase04
 • rooms-showcase05
 • rooms-showcase06
 • rooms-showcase07
 • rooms-showcase08
 • rooms-showcase09
 • rooms-showcase10
 • rooms-showcase11
 • rooms-showcase12
 • rooms-showcase13
 • rooms-showcase14
 • rooms-showcase15
 • rooms-showcase16
 • rooms-showcase17
 • rooms-showcase18
 • rooms-showcase19
 • rooms-showcase20
 • rooms-showcase21
 • rooms-showcase22
 • rooms-showcase23
 • rooms-showcase24
 • rooms-showcase25
 • rooms-showcase26
 • rooms-showcase27
 • rooms-showcase28
 • rooms-showcase29
 • rooms-showcase30
 • rooms-showcase31
 • rooms-showcase32
 • rooms-showcase33
 • rooms-showcase34
 • rooms-showcase35
 • rooms-showcase36
 • rooms-showcase37
 • rooms-showcase38
 • rooms-showcase39
 • rooms-showcase40

  Room Description

ຫ້ອງ Deluxe twin room
ຂະໜາດຂອງຫ້ອງຂັ້ນຕ່ຳ:24 ຊມ
ຫ້ອງ Deluxe double room
ຂະໜາດຂອງຫ້ອງຂັ້ນຕ່ຳ:24 ຊມ
ຫ້ອງ Grand deluxe room
ຂະໜາດຂອງຫ້ອງຂັ້ນຕ່ຳ:28 ຊມ
 • ຕຽງ: 2 ຕຽງດ່ຽວ
 • ທັດສະນິຍະພາບ: ເມືອງ
 • ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ
 • ຫ້ອງປອດຄວັນຢາສູບ
 • ເຄື່ອງປັບອາກາດ
 • ໂຕະຂຽນໜັງສື
 • ໄດເປົ່າຜົມ
 • ທໍລະທັດ ຊີດີ ຈໍແບນ
 • ຝັກບົວ
 • ມິນິບາ
 • ໄຟສາຍ
 • ຄັນຮົ່ມ
 • ເກີບ
 • ລະບຽງ-ຊານເຮືອນ
 • ທໍລະທັດ (ເຄເບີນ)
 • ນ້ຳດື່ມຕຸກນ້ອຍ (ຟີ)
 • ຕູ້ເຢັນ
 • ພື້ນທີ່ນັ່ງຫຼີ້ນ
 • ຟີ WiFi ອີນເຕີເນັດ
 • ຕຽງ: 2 ຕຽງດ່ຽວ
 • ທັດສະນິຍະພາບ: ເມືອງ
 • ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ
 • ຫ້ອງປອດຄວັນຢາສູບ
 • ເຄື່ອງປັບອາກາດ
 • ໂຕະຂຽນໜັງສື
 • ໄດເປົ່າຜົມ
 • ທໍລະທັດ ຊີດີ ຈໍແບນ
 • ຝັກບົວ
 • ມິນິບາ
 • ໄຟສາຍ
 • ຄັນຮົ່ມ
 • ເກີບ
 • ລະບຽງ-ຊານເຮືອນ
 • ທໍລະທັດ (ເຄເບີນ)
 • ນ້ຳດື່ມຕຸກນ້ອຍ (ຟີ)
 • ຕູ້ເຢັນ
 • ພື້ນທີ່ນັ່ງຫຼີ້ນ
 • ຟີ WiFi ອີນເຕີເນັດ
 • ຕຽງ: 2 ຕຽງດ່ຽວ
 • ທັດສະນິຍະພາບ: ເມືອງ
 • ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ
 • ຫ້ອງປອດຄວັນຢາສູບ
 • ເຄື່ອງປັບອາກາດ
 • ໂຕະຂຽນໜັງສື
 • ໄດເປົ່າຜົມ
 • ທໍລະທັດ ຊີດີ ຈໍແບນ
 • ຝັກບົວ
 • ມິນິບາ
 • ໄຟສາຍ
 • ຄັນຮົ່ມ
 • ເກີບ
 • ລະບຽງ-ຊານເຮືອນ
 • ທໍລະທັດ (ເຄເບີນ)
 • ນ້ຳດື່ມຕຸກນ້ອຍ (ຟີ)
 • ຕູ້ເຢັນ
 • ພື້ນທີ່ນັ່ງຫຼີ້ນ
 • ຟີ WiFi ອີນເຕີເນັດ
ຟີ ອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ໃນໂຮງແຮມແບບບຸກຄົນ ຟີ ອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ໃນໂຮງແຮມແບບບຸກຄົນ ຟີ ອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ໃນໂຮງແຮມແບບບຸກຄົນ

 


**** ໂປຼໂມຊັນ ພິເສດ ຂອງໂຮງແຮມ ****

ຊອກຫາລາຄາທີ່ຕ່ຳກ່ວາແລະຊ່ວງພິເສດໄດ້ທຸກວັນ ທີ່ນີ້ ກະລຸນາກົດທີ່ນີ້່

 

 

ລາຄາຫ້ອງຕໍ່ທ່ານຕໍ່ຄືນ

ຮາຍຊີຊັນທີ່ 1

17 ມສ - 30 ມສ
08 ຕຸລາ - 31 ຕຸລາ

ຮາຍຊີຊັນທີ່2

21 ມກ - 11 ມສ
01 ພຈ - 20 ທວ

ຊ່ວງພິເສດ

12 ມສ - 16 ມສ
21 ທວ - 20 ມກ
01 ຕຸລາ - 07 ຕຸລາ

ຊ່ວງໂລຊີຊັນ

01 ພສ - 30 ສຫ

ຫ້ອງ ດີລັກ
(5 ດີລັກ ທະວິນ,  12 ດີລັກ ດັບໂບ)
ລາຄາຫ້ອງບໍ່່ລວມອາຫານເຊົ້າ 70 ໂດລາ 80 ໂດລາ 100 ໂດລາ 50 ໂດລາ
ລາຄາຫ້ອງລວມອາຫານເຊົ້າ 80 ໂດລາ 90 ໂດລາ 110 ໂດລາ 60  ໂດລາ
ແກລນ ດີລັກ
(1 ແກລນ ດີລັກ ດັບໂບ)
ລາຄາຫ້ອງບໍ່່ລວມອາຫານເຊົ້າ 90 ໂດລາ 100 ໂດລາ 120 ໂດລາ 70 ໂດລາ
ລາຄາຫ້ອງລວມອາຫານເຊົ້າ 100 ໂດລາ 110 ໂດລາ 130 ໂດລາ 80 ໂດລາ
ເງື່ອນໄຂທີ່່ຈະຕ້ອງຄິດມູນຄ່າເພີ່ມ
ບຸກຄົນທີ່່3ບໍ່ມີຕຽງເສີມ 30 ໂດລາ 30 ໂດລາ 30 ໂດລາ 30 ໂດລາ
ເດັກອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ12ປີບໍ່ມີຕຽງເສີມ 20 ໂດລາ 20 ໂດລາ 20 ໂດລາ 20 ໂດລາ
ເດັກອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ2ປີບໍ່ມີຕຽງເສີມ ຟລີ ຟລີ ຟລີ ຟລີ

ໝາຍເຫດ
- ແຂກຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຕຽງເສີມ 25 ດ່ອນລ່າ ຕໍ່ຄົນ ບໍ່ມີອາຫານເຊົ້າ ( ຫຼື 30 ດ່ອນລ່າຕໍ່ຄົນ ມີອາຫານເຊົ້າ )
- ແຕ່ລະຫ້ອງ ສາມາດມີຕຽງເສີມໄດ້ ບໍ່ເກີນສອງຕຽງເທົ່ານັ້ນ
- ເດັກນ້ອຍອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 2 ປີພັກລວມກັບຜູ້ປົກຄອງໄດ້ຟີ ( ນອນກັບຜູ້ປົກຄອງ )
- ກໍລະນີທີ່ສຳຮອງຫ້ອງພັກມາເປັນຫ້ອງພັກຢ່າງດຽວແລ້ວທ່ານຕ້ອງການຮັບປະທານອາຫານເຊົ້າເພີ່ມເຕີມ ລູກຄ້າກະລຸນນາຊຳລະຕົງ ກັບທາງໂຮງແຮມທ່ານລະ 10 ດ່ອນລ່າ/ວັນ