พิมพ์

โรงแรม หลวงพระบางเลเจนด์

ยินดีต้อนรับสู่หลวงพระบางเมืองมรดกโลก(ได้รับการประกาศรับรองโดยUNESCO) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หลวงพระบางเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้างในสมัยอดีต มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานของการเป็นเมืองพุทธแต่ครั้งโบราณและอีกทั้งเรื่องราวมากมายที่ได้สั่งสมขึ้นมา จนทำให้เรากลายมาเป็น “ตำนาน”แห่งซีกโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


เมืองหลวงพระบางเป็นเมืองที่มีความสวยงามรายล้อมไปด้วยธรรมชาติ, ภูเขา, และที่ราบสูงทางภาคเหนือของระเทศลาว ภูมิประเทศตั้งอยู่ ณ จุดที่แม่น้ำโขงและแม่น้ำคานไหลมาบรรจบกันพอดี เป็นเมืองที่เต็มเปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมตะวันออก, โบราณสถาน, วัดเก่าแก่, อดีตพระราชวังเก่า, วิถีชีวิตแบบเอเชียที่ไม่ถูกครอบงำ, อากาศอันบริสุทธิ์และปราศจากมลพิษ


โรงแรมหลวงพระบางเลเจนด์ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สถานที่ตั้งอยู่ห่างจากตลาดดาลาเพียงแค่คนละแยกของถนนพอๆกับระยะห่างจากจุดน้ำพุกลางเมือง สามารถใช้เวลาไม่ถึง 10 นาทีในการเดินไปตลาดหลักของนักท่องเที่ยวทั้งตลาดเช้าและตลาดมืด สะดวกที่จะเดินทางไปถึงพระราชวัง, พระธาตุพูสีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลาว, วัดใหม่สุวันนะพูมาราม, วัดมโนรม, วัดเชียงทอง, วัดวิชุนราช, วัดพันหลวง, อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีคนก่อนๆ, รวมไปถึงการเดินทางไปมาสะดวกที่จะไปตามร้านอาหารต่างๆหรือสถานที่สำคัญใจกลางเมือง

โรงแรมหลวงพระบางเลเจนด์ได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาเอาไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมลาวที่มีการใช้งานไม้ในการก่อสร้างและใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ ประดับตกแต่งด้วยผ้าทอมือคุณภาพของลาวอย่างดี งานฝีมือ รูปภาพวาดฝีมือคนท้องถิ่น ฯลฯ รวมไปถึงการตั้งอยู่ในเมืองที่มีธรรมชาติรายล้อมและยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่เฉกเช่นทุกวันนี้ การเป็นเจ้าบ้านแบบเอเชียรวมถึงการให้บริการที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดจะได้รับการนำเสนอให้แขกทุกท่านที่มีโอกาสได้แวะมาพักที่นี่ได้สัมผัสและได้รับความประทับใจพร้อมกลับไปด้วยอย่างมิรู้เลือน